Het Nieuws Overzicht

Overzicht van al het belangrijke nieuws

Nieuws

Het belang van een vaderschapstest

Ik zal meteen maar even toelichten dat ik zelf geen kinderen heb. Wel heb ik medewerking verleend aan een vaderschapstest om uit te laten wijzen of een man wel of niet mijn vader was. Ik kan dus alleen maar gissen naar de invloed die deze informatie heeft op de ouders van een kind. Wel heb ik dus aan de andere kant van de interactie gestaan. Er heerst een beetje een stigma rond het laten doen van een vaderschapstest. Vaak wordt er gedacht dat de moeder dan stiekem overspel heeft gepleegd. Uiteraard is dit soms waar, maar dat hoeft niet altijd de reden zijn om een vaderschapstest te overwegen. Er zijn ook een heleboel andere redenen die mensen ertoe kan bewegen om over te gaan tot een vaderschapstest bestellen. Daarom hier een kort overzicht van verschillende beweegredenen die mensen kunnen hebben.

Juridische redenen

Voor de wet is het in veel gevallen belangrijk dat vaderschap is vastgesteld. Als twee mensen een geregistreerd partnerschap of een huwelijk hebben aangegeven, dan wordt er over het algemeen vanuit gegaan dat die twee mensen ook vader en moeder zijn. Soms is er echter geen man als vader opgegeven, en soms is de informatie in het register incorrect. Wat de reden ook is dat deze informatie aangevuld of gecorrigeerd wordt is niet zo relevant voor de wet. Zo is het heel belangrijk voor het behalen van voogdijschap. Ook belastingtechnisch kan het belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor grote giften. Als je dit met een vaderschapstest wil bewijzen of ontkrachten, dan moet het wel in de kliniek plaatsvinden. Er moet namelijk onafhankelijk kunnen worden vastgesteld wat de uitslag is.

Persoonlijke redenen

Zoals ik al heb gezegd zijn er veel redenen om te denken aan een vaderschapstest. Het kan behalve dus om juridische redenen ook voor de gemoedsrust heel belangrijk zijn om uitsluitsel te krijgen. Voor mij was het nooit zo belangrijk, al wist ik dat het voor mijn vader wel erg belangrijk was. Indirect was het dus ook wel een beetje voor mijn gemoedsrust. De twijfel kan heel erg aan beide partijen knagen. Bij overspel is het vaak vervelend voor de vermeende vader, aangezien hij er niet zeker van kan zijn. Zelfs als het overspel zelf al lang vergeven is kan het ontbrekende antwoord op deze vraag nog veel schade achterlaten. Ook als er geen overspel is gepleegd, maar de tijdlijn van partners een beetje door elkaar heen loopt, kunnen twee mensen die graag voor het kind zorgen twijfels hebben over wie de biologische vader is.

Hoe dan ook, het is niet zo'n gek idee om een vaderschapstest te laten doen. Wel is het altijd belangrijk om hier goed met alle betrokken partijen over te praten.

Geef een reactie

Thema door Anders Norén